Wat voor boeken?


Op de boekenlijst staan boeken waarin niet-traditionele rolpatronen voorkomen. Vaders die zorgen, moeders die werken, meisjes die de leiding nemen, jongens die onzeker zijn. Gezinnen met een andere samenstelling dan vader, moeder en kinderen. Gezinnen met een cultureel diverse samenstelling.

We hanteren een aantal selectiecriteria.

  • Voor de selectie zijn de rollen van de bijfiguren net zo bepalend als die van de hoofdpersoon. Een boek over een stoer meisje dat omringd wordt door volwassenen in traditionele rollen, nemen we niet op in de boekenlijst; beelden die daarin onbewust worden doorgegeven leiden niet tot meer diversiteit, maar juist tot een bevestiging van de rolpatronen.
  • Boeken die expliciet over een bepaald thema gaan, zoals meisjes die ook stoer kunnen zijn, of over opgroeien met twee moeders, nemen we niet op. We willen vooral aandacht besteden aan boeken die op een impliciete, vanzelfsprekende manier laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn.
  • De boeken moeten leuk zijn. Het oordeel daarover is altijd subjectief. We proberen dat enigszins te ondervangen door de boeken met meerdere mensen (waaronder kinderen) te lezen’.