Hoe ziet een wetenschapper eruit?


Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in lesmateriaal voor basisscholen; ongeveer 75% van de afgebeelde figuren was mannelijk.

wetenschapper wetenschapper2

wetenschapper10

 

 

 

 

Daarnaast worden vrouwen en mannen vaak in verschillende rollen afgebeeld: vrouwen vooral als docent, mannen als wetenschapper/ onderzoeker. Deze scheve verhouding geldt vooral voor volwassenen; meisjes en jongens worden in het onderzochte schoolmateriaal (de Engelstalige documenten van de websites van Scientix en OERcommons) ongeveer even vaak afgebeeld, en in vergelijkbare rollen. De onderzoekers concluderen dat een meer gebalanceerde verdeling bij de volwassen figuren nodig is, om meisjes en jongens te helpen beslissingen te nemen over studie en werk zonder daarbij te worden beperkt door genderstereotypen.

De bevindingen komen overeen met wat wij in ons onderzoek naar kinderboeken vonden: met name volwassenen worden stereotype gerepresenteerd.

Als je wilt zien hoe wetenschappers worden gerepresenteerd; zoek op internet bij ‘afbeeldingen’ eens op ‘illustratie wetenschapper’. Allemaal illustraties van (oudere) witte mannen. Af en toe is er ergens een vrouw te zien. Niet-witte personen zijn al helemaal onvindbaar.

Maar er is ook een ander beeld denkbaar. Zie bijvoorbeeld de mooie tekeningen van wetenschapsters die Dienke Groenhout maakte met de maakfabriek. Daar willen we graag meer van zien!

 

Geef een reactie